Spring til indhold

Hvem er vi

Organisation – Koncept – Samarbejdspartnere

Organisterne i Viborgs seks bykirker har den kunstneriske ledelse af festivalen, de enkelte kirker og deres personale står for afviklingen af koncerterne, og festivalens sekretariat står for administration, fundraising, PR, billetsalg og servicering af den kunstneriske ledelse.

Festivalen bygger således først og fremmest på samarbejdet mellem kirkerne. Den brede opbakning fra Folkekirken repræsenteret ved menighedsrådene, Viborg Domprovsti og Viborg Østre Provsti er en uhyre vigtig del af den lokale forankring med støtte i form af økonomisk tilskud, personale og lokaler.

Festivalen bakkes desuden økonomisk op af Viborg Kommue, og der samarbejdes med andre organisationer og insitutioner, bl.a. Viborg Musikforening, Tinghallen, gymnasier, Kor72 og Danmarks Radio.

Økonomisk er festivalen ud over ovennævnte i 2016, 2018 og 2022 blevet støttet af Folkekirkens Udviklingsfond, Augustinus Fonden, Kong Chr. den Tiendes Fond, Oticon Fonden, Louis Hansens Fond, Toyota-fonden, Knud Højgaards Fond, Statens Kunstfond, Boligselskabet Sct. Jørgens Jubilæumsfond, Anders Brøndums Velgørende Fond, Dansk organist og Kantor Samfund, Nordea Fonden, Fonden for Sparekassen i Skals og Gramex’ kollektive midler.

De deltagende kirker er Viborg Domkirke, Sortebrødre Kirke, Asmild Kirke, Houlkær Kirke, Vestervang Kirke og Søndermarkskirken. I 2018 og 2022 deltog en række omegnskirker med optaktskoncerter i ugen op til festivalåbningen.

Både i 2016, 2018 og 2022 varede festivalen 10 dage med 13 koncerter og to musikgudstjenester, fem optaktskoncerter, arrangementer for konfirmander og gymnasieelever, og et korstævne. Ved festivalgudstjenesterne i Viborg Domkirke blev ur- opført ny liturgisk musik af Søren Birch og Per Skriver.

Viborg Internationale Kirkemusikfestival  fandt sted for første gang 1.-10. april 2016 og blev gentaget 13.-22. april 2018, mens festivalerne i 2020 og 2021 blev udsat til 2022. Det er foreningen “Kirkekoncerter i Viborg”, der arrangerer festivalen.

Foreningen Kirkekoncerter i Viborg

Bag foreningen står de seks sogne: Viborg Domsogn, Søndre Sogn, Vestervang Sogn, Houlkær Sogn, Søndermarks Sogn og Asmild-Tadrup pastorat.

Formand for foreningen er Morten Ladehoff, domorganist i Viborg Domkirke.

Administration

Henrik Holm – info@viborgfestival.dk