Musica Ficta Copenhagen med Orlandus Lassus’ Matthæus-Passion

20 Maj 2022 Fredag
-
29 Maj 2022 Søndag

Musica Ficta Copenhagen med Orlandus Lassus’ Matthæus-Passion

Location
Sct. Mogens Gade 4, Viborg
Venue
Viborg Domkirke
Price
100 kr. / u. 25 år 50 kr.

Når vi taler om Matthæus-passionen, er det selvfølgelig Bach vi først tænker på. Men musikalsk iscenesættelse af Jesu lidelseshistorie går langt tilbage. Tilbage i oldkirken sang man passionshistorierne – her som enstemmig sang. Men i 1500-tallet begyndte man at tonesætte passionerne i flerstemmig klædedragt. Mest dramatisk i den katolske passion, hvor man fastholdt evangelisten og Jesus som enkeltstående roller, og folkemængde og de øvrige personer i dramatiske såkaldte kaldte turba-kor (turba=folkemængde), næsten som en påske-opera, hvor man direkte kunne følge frelserens skæbne, afbilledet af en enkelt sanger. Stærkest blandt disse står Orlandus Lassus (1532-1594) med sin »Matthæus-passion«, trykt 1575.

Musica Ficta har som de første i Norden fremdraget dette værk som en særlig performance til påsketiden. Der er indadvendte korsatser, der veksler med de dramatiske. Jesus synges af en bas-solist (som hos Bach), men evangelisten synges her af en baryton. Musica Ficta fremfører værket, som man kan forestille sig, det har lydt i München i 1570’erne under Lassus’ egen ledelse, med tillagte motetter, der kommenterer og illustrerer handlingen og tankerne bagved.

MUSICA FICTA COPENHAGEN
Musica Ficta er et internationalt anerkendt vokalensemble med base i København, stiftet og ledet af dirigent og komponist Bo Holten.

Den tidlige europæiske vokalmusik er Musica Fictas speciale. Ensemblet griber tilbage til en tid, hvor kammermusikken først og fremmest blev skrevet for den menneskelige stemme – tilbage til polyfoniens og de fem-, seks-, ja helt op til ti-stemmige madrigalers tidsalder. Det er ikke kormusik, men kammermusik, hvor stemmerne mødes som selvstændige solostemmer.

Musica Fictas signatur er den fleksible, virtuose ensemblesang.

Middelalder, renæssance og tidlig barok er et rigt reservoir af kendte såvel som mindre kendte, fremragende komponister. Navne som bl.a. Orlandus Lassus, Luca Marenzio, Carlo Gesualdo, Claudio Monteverdi er tilbagevendende på Musica Fictas repertoire. Dette musikalske landskab har for en stor del været uudforsket, og Musica Fictas dybdegående arbejde har gjort ensemblet til pioner inden for tidlig musik. Anerkendelsen på feltet betyder, at Musica Ficta også turnerer internationalt – ofte i Tyskland og Italien.

Musica Ficta søger altid en forståelse af musikken i den historiske sammenhæng og at fastholde et musikhistorisk tema. Således er hver koncert en rejse ind i en tid, en epoke eller en kunstner- personlighed. Formidlingen af den kultur- og musikhistoriske kontekst varetages med lune af ensemblets dirigent Bo Holten som en integreret del af koncerterne.

BO HOLTEN
Bo Holten er anerkendt både som dirigent og komponist. I 1979 stiftede han Ars Nova, som han dirigerede frem til 1996. Herefter stiftede han Musica Ficta, som han har dirigeret lige siden.

Bo Holten har været internationalt virksom som kordirigent ved bl.a. BBC Singers, det Svenske Radiokor, Nederlands Kamerkoor, det Flamske Radiokor og National Choir of Ireland.

Gennem de sidste 30 år har Bo Holten været en drivende kraft i den internationale bevægelse for tidlig musik. Hans arbejde med vokalpolyfoni har været banebrydende på dette område i Norden, og har han bragt mange polyfone mesterværker til førsteopførelser i moderne tid.

Som orkesterdirigent har Bo Holten arbejdet med en lang række ensembler og orkestre i Skandinavien og i udlandet, ofte med oratorier, tidlig og ny musik. Han arbejder regelmæssigt med de danske symfoniorkestre, og hans to indspilninger med musik af Frederick Delius med Aarhus Symfoniorkester fik begge to en fornem international modtagelse (bl.a. “Editors Choice” i Grammophone og “Record of the month” i Classical CD). I årenes løb har han dirigeret mere end 175 uropførelser af orkester- og korværker.

Bo Holten har beklædt en lang række tillidsposter i musiklivet: Medlem af Statens Musikråd 1979-83, formand for tonekunstudvalget i Statens Kunstfond, medlem af Kulturministeriets produktionspulje og formand for “Forum for tidlig musik”.