Transport

Busruter og stoppesteder til spillestederne – de seks folkekirker i Viborg:

Viborg Domkirke, Sct. Mogens Gade 4 – Rute 2, 4, 62 og 750 med stop ved Golf Hotel

Sortebrødre Kirke, Sorte Brødre Kirkestræde 2 – Rute 4, 62 og 750 med stop ved Ll. Sct. Mikkels Gade

Asmild Kirke, Vinkelvej 16 – Rute 2, 4, 750, 751 og 770 med stop ved Vinkelvej

Houlkær Kirke, Odshøjvej 7 A – Rute 1, 2 og 750 med stop ved Gangbroen/Houlkærcentret

Vestervang Kirke, Rughavevej 6 – Rute 3 med stop ved Vestervangsvej

Søndermarkskirken, Koldingvej 79 – Rute 1, S1, 711, 712 og 53 med stop ved Koldingvej

 

Dantaxi: 86 62 66 00